PALVELUMME


Tele ja sähkökaapeleiden näytöt
Kaukolämpöputkien näytöt
Verkonrakennuksen näytöt

Ennen kaivuutöiden aloittamista tulisi aina varmistaa ettei kaivureitillä ole aiemmin asennettuja tele-, sähkö tai muitakaan maakaapeleita. Kaapeleiden sijainnin selvittämiseksi tulisi aina tarvittaessa tilata kaapelinäyttö. Kaapelinäytössä kaapelireittien sijainti paikannetaan kaapelinhakulaitteella ja merkataan maastoon. Näin pienennetään riskiä kaapelivaurioille ja nopeutetaan kaivuutyötä. Kaapelinäytöissä käytämme Radiodetection RD7000-, RD8000 sekä 3M Dynatel -sarjan kaapelinhakijoita ja lähettimiä. Hakijoiden avulla pystymme selvittämään myös kaapelireitin syvyyden sekä paikantamaan mahdolliset sondit ja kiepit. Kaapelinäyttäjillämme on käytössään Applen iPad air 2 -tabletit, joiden ansiosta näyttäjä saa kaikki tarvitsemansa tiedot reaaliajassa päätelaitteeseensa. Näin pystymme hoitamaan kaapelinäyttöjä myös hyvin nopealla varoitusajalla. Johtokartat on mahdollista saada sähköpostitse tai tarvittaessa toimitamme kartat myös paperisena. Keski-Suomen alueella olemme ottaneet käyttöön 100% sähköauton, jota käytämme kaapelinäyttöjen hoitamiseen.

Kauttamme on mahdollista tilata kaapelinäytöt myös talonyhtiöiden ja omakotitalojen sisäisille maakaapeleille. Kaapelinäyttöpyynnön voi lähettää meille suoraan lomakkeella niin olemme yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.
Tele- ja sähkökaapeleiden kartoitukset
Kaukolämpöputkien kartoitukset
Maastoonmerkinnät
Kaikki maanmittausalan palvelut

Maankaapeleiden kartoituksessa kerätään kaapeleiden sijaintitieto sekä mahdolliset reitillä olevat putket, sondit ja kiepit. Avokaivannosta sijaintitieto voidaan mitata suoraan, mutta tarvittaessa kaapelireittien sijainti paikkannetaan ensin kaapelinhakulaitteella ja merkitään maastoon. Mittauspisteille on mahdollista lisätä tieto kaapelireitin syvyydestä sekä erilaisia ominaisuustietoja. Kartoitukset suoritetaan pääsääntöisesti verkko-RTK-mittauksena(Real Time Kinematic). Reaaliaikaisessa kinemaattisessa mittauksessa, mitattujen pisteiden koordinaatit saadaan suoraan mittaushetkellä eli laskenta suoritetaan reaaliajassa. Verkko-RTK/virtuaalinen VRS-RTK -menetelmä perustuu kiinteisiin tukiasemiin tarkoittaen sitä, että kartoitus hetkellä kartoitusvastaanottimen (kartoittaja) lähelle luodaan virtuaalinen tukiasema. Kartoitusvastaanotin lähettää sijaintinsa VRS-laskentakeskukseen GSM/GPRS -yhteyden välityksellä, jolloin laskentakeskus muodostaa virtuaalisen tukiaseman kartoittajan sijaintiin. VRS-RTK menetelmällä pääsemme lähes kokonaan eroon etäisyydestä johtuvasta virheestä. Kartoituksissa hyödynnämme Trimblen R10, R8 sekä GeoXR GNSS-kalustoamme. Nykyaikaisella GPS+GLONASS+GALILEO -satelliitteja hyödyntävällä mittauskalustollamme pystymme mittaamaan myös melko katveisissa ja metsäisissä paikoissa. Mikäli VRS-RTK mittaus ei ole mahdollista, kartoitamme kaapelireitit Trimblen S6 Total Station -robottitakymetrejä hyödyntäen. Kartoitustiedot käsittelemme 3D-Systemin 3D-win -ohjelmistolla. Meiltä löytyy kokemusta mm. useiden satojen kilometrien kartoitusprojekteista, asuinalueiden kartoituksista sekä pienimmistä maastoon merkitsemisistä. Maakaapeleiden kartoituksia suoritamme kaikkialla Suomessa.

Kartoitustiedot toimitamme ja muunnamme asiakkaan haluamaan koordinaatistoon ja formaattiin. Kartoituksiin liittyvissä asioissa suosittelemme ottamaan meihin yhteyttä.
Pohjakarttojen laadinta ja täydennys ajan tasalle
Maa-ainesalueiden kartoitus ja tilavuuslaskennat
Maastomallien laadinta suunnittelun lähtötiedoiksi
Peltojen ym. pinta-alamittaukset
Ympäristöselvitykset ja kasvillisuuskartoitukset
Työmaiden valvontatehtävät

UAV-kartoituksella tarkoitetaan miehittämättömästä lennokista tehtyjä kartoituksia. Se sopii parhaiten kohteisiin, joista tarvitaan laadukasta paikkatietoa, mutta niihin ei jostakin syystä voida soveltaa perinteisiä mittausmenetelmiä. Tällaiset kohteet voivat olla esimerkiksi liian suuria perinteiselle maastomittaukselle tai niissä liikkuminen voi olla hankalaa ja jopa vaarallista. UAV­-kartoitus on selvästi tehokkaampaa ja taloudellisesti edullisempaa kuin maastomittaus. Miehittämättömillä ilma-aluksilla tehtävät kartoituskuvaukset perustuvat samaan toimintatapaan kuin perinteisessä ilmakuvauksessa, jossa lentokoneella lennetään useita vierekkäisiä kuvausjonoja 70-90 % kuvan pituus- ja sivupeittoarvoilla. UAV-laite tallentaa kuvanottohetkellä sijaintinsa tiedot sisäisestä gps-laitteestaan sekä kameran kallistuskulmat. Näiden tietojen avulla voidaan näistä erillisistä kuvista muodostaa tietokoneella fotogrammetrisen kolmioinnin avulla yhtenäinen, halutussa koordinaatistossa oleva 3d-malli. Lopputuotteena UAV-kartoituksesta saadaan mittakaavatarkan ortoilmakuvan lisäksi pistepilviaineisto, pistemäinen maastomalliaineisto ja 3D-malli cad-järjestelmiä varten. Käytössämme olevalla kopterilla pystymme lisäksi kuvaamaan 4K-tason videokuvaa.
Maastopaikkojen ehdotuksen (1-3kpl)
Koordinaatit
Yhteydet maanomistajiin
Vuokrasopimuksen teko
Asemapiirros
Havainnekuvat
Tarvittavat luvat
Matterport 3D 360° -kuvauksen avulla on mahdollista toteuttaa korkealaatuiset virtuaaliset visualisoinnit ja 3D-mallit erilaisista tiloista. Järjestelmän avulla pystytään luomaan navigoitavia 3D-virtuaali sisätiloja (Showcase), nukkekotinäkymiä (Dollhouse) jolla voidaan tarkastella kokonaisuutta sekä pohjapiirroksia/pohjakuvaa (Layout). Matterport Pro2 3D-kamerajärjestelmällä voidaan tuottaa automaattisesti monipuolista aineistoa kameralla kuvatuista kohteista, kuten esimerkiksi still-kuvia, 360-panoraamakuvia tai vaikkapa MP4-videoita. Matterport Pro2 3D -kameraa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

Tele- ja laitetilojen kuvauksissa
Rakentamisessa
Kiinteistövälityksessä
Matkailu-, hotelli- ja tapahtumajärjestämisessä
Media- ja kulttuurialalla

Tele- ja laitetiloista on mahdollista luoda korkealaatuisia ja navigoitavia 3D -malleja. Rakentamisessa ja kiinteistövälityksessä 3D-kuvauksella voidaan dokumentoida eri työvaiheet, rakenemisen eteneminen sekä luoda asunnoista tarkkoja 3D -malleja navigointeineen ja pohjakuvineen niin, että ostaja voi tutustua asuntoon jo ennen kuin on käynyt kohteessa. Matkailu-, hotelli ja tapahtumajärjestämisessä sekä media- ja kulttuurialalla 3D -kuvausta voidaan hyödyntää mm. esittely- tai tapahtumatilojen esittelyyn tai virtuaalisiin näyttelyihin niin, että kävijät saavat todellisuutta vastaavan kokemuksen tiloista ja ympäristöistä ennen kuin ovat saapuneet edes paikan päälle. Virtuaalitiloihin voi lisätä yksityiskohtia korostavia ns. mattertägejä, jotka voivat sisältää tekstejä, kuvia tai jopa videoita ja pohjakuviin voi lisätä viestilappuja. Kuvatun aineiston voi upottaa verkkosivuille, toimittaa linkkinä ilman tarvetta lataukselle tai plugin:eille ja jakaa monipuolisesti some-kanavissa suoraan pilvipalvelusta.

Esimerkkejä:
Mökki
Auto
AsuntoSuomen Vahvimmat 2018 Bisnode-db-luottoluokka-1-Jyvässeudun Johtokartoitus Oy AAA-Bisnode-db-Korkein-luottoluokitus-Jyvässeudun Johtokartoitus Oy AAA-Bisnode-db-Korkein-luottoluokitus-Jyvässeudun Johtokartoitus Oy AAA-Bisnode-db-Korkein-luottoluokitus-Jyvässeudun Johtokartoitus Oy AAA-Bisnode-db-Korkein-luottoluokitus-Jyvässeudun Johtokartoitus Oy AAA-Bisnode-db-Korkein-luottoluokitus-Jyvässeudun Johtokartoitus Oy

© 2024 Jyvässeudun Johtokartoitus Oy
johtokartoitus.info@johtokartoitus.fi | puh: +358 50 539 9462